Skip to Content

CITY OF LOS ANGELES COUNCIL DISTRICT 6 SPECIAL PRIMARY ELECTION - 4/4/2023

Tên Địa chỉ Thành phố Mã Bưu Chính Thông tin bổ sung Thời gian chờ đợi
Albert Piantanida Intergenerational Ctr 9540 Van Nuys Blvd Panorama City 91402 Community Room Giờ: 3/25 - 4/3: 10AM - 7PM
4/4: 7AM - 8PM
15 phút hoặc ít hơn
Bassett Street Elementary School 15756 Bassett St Van Nuys 91406 Auditorium Giờ: 4/4: 7AM - 8PM Thời Gian Chờ Đợi Không thể dùng được
Central Lutheran Church 6425 Tyrone Ave Van Nuys 91401 Fellowship Hall Giờ: 3/25 - 4/3: 10AM - 7PM
4/4: 7AM - 8PM
15 phút hoặc ít hơn
Fernangeles Elementary School 12001 Art St Sun Valley 91352 Auditorium Giờ: 4/4: 7AM - 8PM Thời Gian Chờ Đợi Không thể dùng được
Gault Street Elementary School 17000 Gault St Van Nuys 91406 Auditorium Giờ: 4/4: 7AM - 8PM Thời Gian Chờ Đợi Không thể dùng được
Goodwill Southern California 14565 Lanark St Panorama City 91402 Community Room Giờ: 3/25 - 4/3: 10AM - 7PM
4/4: 7AM - 8PM
15 phút hoặc ít hơn
LA County Registrar-Recorder 12400 Imperial Hwy Norwalk 90650 Room 3002 Giờ: For early voting hours click here
4/4: 7AM - 8PM
Thời Gian Chờ Đợi Không thể dùng được
LA Family Housing 7843 Lankershim Blvd North Hollywood 91605 Winn Community Room Giờ: 4/4: 7AM - 8PM Thời Gian Chờ Đợi Không thể dùng được

Xem Bản đồ Trung tâm Bình chọn