Skip to Content

CITY OF LOS ANGELES COUNCIL DISTRICT 6 SPECIAL PRIMARY ELECTION - 4/4/2023

Անուն Հասցե Քաղաք Փոստային ինդեքս Լրացուցիչ ինֆորմացիա սպասելու ժամանակը
Albert Piantanida Intergenerational Ctr 9540 Van Nuys Blvd Panorama City 91402 Community Room Ժամեր: 3/25 - 4/3: 10AM - 7PM
4/4: 7AM - 8PM
15 րոպե կամ պակաս
Bassett Street Elementary School 15756 Bassett St Van Nuys 91406 Auditorium Ժամեր: 4/4: 7AM - 8PM սպասման ժամանակը Անհասանելի է
Central Lutheran Church 6425 Tyrone Ave Van Nuys 91401 Fellowship Hall Ժամեր: 3/25 - 4/3: 10AM - 7PM
4/4: 7AM - 8PM
15 րոպե կամ պակաս
Fernangeles Elementary School 12001 Art St Sun Valley 91352 Auditorium Ժամեր: 4/4: 7AM - 8PM սպասման ժամանակը Անհասանելի է
Gault Street Elementary School 17000 Gault St Van Nuys 91406 Auditorium Ժամեր: 4/4: 7AM - 8PM սպասման ժամանակը Անհասանելի է
Goodwill Southern California 14565 Lanark St Panorama City 91402 Community Room Ժամեր: 3/25 - 4/3: 10AM - 7PM
4/4: 7AM - 8PM
15 րոպե կամ պակաս
LA County Registrar-Recorder 12400 Imperial Hwy Norwalk 90650 Room 3002 Ժամեր: For early voting hours click here
4/4: 7AM - 8PM
սպասման ժամանակը Անհասանելի է
LA Family Housing 7843 Lankershim Blvd North Hollywood 91605 Winn Community Room Ժամեր: 4/4: 7AM - 8PM սպասման ժամանակը Անհասանելի է

Դիտեք քվեարկության կենտրոնի քարտեզը